header2-1600x550

Historia dworu

Miejsce jest zawsze nierozłączne ze swoją historią.
Zapraszamy do przeczytania wzmianki o historii dworu Bychowo.

Powstanie dworu

Pierwsze wzmianki dotyczące posiadłości pojawiły się już w 1377 roku, kiedy właścicielem był Reczke. Należy jednak przypuszczać, że majątek jako dobro rycerskie nadany został XIII lub XIV wieku. Według Schulza Bychov strumień, który przypływał przez ten teren dał nazwę posiadłości, a później rodzinie szlacheckiej.

Ze względu na brak innych przekazów nie można ustalić, czy majątek był jednocześnie siedzibą właściciela, co wiązałoby się z istnieniem dworu i całego zaplecza gospodarczego. Wiadomo jest, że w XV wieku Bychowo jako dobro lenne posiadało prawo polskie, podczas gdy jego mieszkańcy – chłopi otrzymali prawo niemieckie.
Od XVI wieku majątek przejęła rodzina pochodzenia pomorskiego von Büchow herbu Zadora.

W tym okresie najprawdopodobniej powstała stała siedziba właścicieli oraz rozbudowano majątek. Pierwszy dwór prawdopodobnie powstał w XVI lub XVII wieku.

Dzieje dworu

W ciągu następnych stuleci dobra bardzo często zmieniały właścicieli co zapewne nie sprzyjało prawidłowej rozbudowie majątku. Jedynie w wieku XVIII przez dłuższy czas pozostawały w rękach rodziny von Lubtow, który był siedzibą szlachecką, dysponując dwoma folwarkami i dwoma młynami.

Brak danych nie pozwala na prześledzenie powstania i rozwoju zespołu dworsko – parkowego. Obecny dwór powstał w drugiej połowie XIX wieku, natomiast szczątkowo zachowane budynki znacznie wcześniej w połowie XIX wieku.
W czasie II wojny światowej założenie dworskie, folwarczne i parkowe częściowo zostało naruszone, jednak całkowitej dewastacji uległo w latach 50 – tych i 60 – tych XX wieku.

Nowy dwór Bychowo

W 1989 r dworek w bardzo zniszczonym stanie zakupił od gminy Gniewino obecny właściciel Władysław Brzozowski.
Budynek został zburzony do fundamentów i na podstawie ekspertyzy budowlanej oraz dokumentacji fotograficznej, zrekomponowany w lipcu 1999 r. Ocalał w oryginalnej wersji portyk z zabytkową balustradą.